Ympäristö- ja laatupolitiikka

Raahen Terästuote Oy aloitti toimintansa 1970 Saloisissa. Asiakkaita olivat maataloudet sekä urakoitsijat. Yhtiö rekisteröitiin vuonna 1974, jolloin aloitettiin yhteistyö Rautaruukki Oyn kanssa. Yhtiömuoto muutettiin kommandiittiyhtiöstä osakeyhtiöksi vuonna 1996. Tällä hetkellä yrityksemme toimii kahdessa eri toimipisteessä, jotka sijaitsevat 12kmn päässä toisistaan. Työntekijöitä on n. 20 henkilöä.

Ympäristöpolitiikka
Yhtiömme ympäristöpolitiikka tähtää koko henkilökunnan ympäristötietouden kehittämiseen. Sitoudumme toimintamme ympäristövaikutusten selvittämiseen ja jatkuvaan ympäristöasioiden parantamiseen esim. jätteitä vähentämällä ja seuraamme tavoitteiden toteutumista vuosittain. Hankimme tietoa käytettävien materiaalien laadusta sekä ympäristövaikutuksista. Uudelleen käytettävät romut ja laitteet kerätään niille tehtyihin kierrätyspisteisiin. Sitoudumme myös parantamaan tietoutta ympäristölaista, sekä noudattamaan tiedostamiamme ympäristölakeja.

Laatupolitiikka
Raahen Terästuote Oyn laatupolitiikka on muotoutunut yli kolmenkymmenen toimivuotensa aikana ammattitaitoisen henkilöstön ja vaativien asiakkaiden kanssa yhteistyössä nykyiseen muotoonsa. Yrityksemme keskittyy ydinosaamiseen ja sen kannattavaan kasvuun. Tavoitteenamme on iloiset ja tyytyväiset asiakkaat, virheettömät tuotteet sekä toiminnan kannattavuus. Myös koko henkilöstön tyytyväisyys on meille tärkeää.

Parannamme jatkuvasti työntekijöiden laatuosaamista koulutuksilla ja soveltamalla niistä saatua tietoa prosesseissamme. Jokainen henkilö on vastuussa oman työnsä laadusta ja ympäristövaikutuksista. Koko henkilökuntamme on saanut koulutuksen tähän laatupolitiikkaan. Yrityksen johto ja koko henkilökunta on tuonut esille halunsa parantaa edelleen tuotteiden laatua ja tulee myös jatkossa pitämään kiinni näistä tavoitteista ja sitoumuksista. Sitoudumme myös noudattamaan voimassa olevia lakeja ja asiakkaan vaatimuksia

Kehitämme toimintamme laatua, niin näiden vaatimuksien kuin taloudellisien vaatimuksien pohjalta. Olemme vastuullinen osa tuotantoketjua jossa toimimme.